Den salige Sebastian Kwon Sang-mun (1769-1802)

Minnedag: 20. september

65. Den salige Sebastian Kwon Sang-mun, koreansk legmann, ble født i 1769 i Yanggeun i Gyeonggi-do i Sør-Korea. Han kom fra en adelsfamilie som spilte en avgjørende rolle i grunnleggelsen av Den katolske kirke i Korea. Han var sønn av Frans Xavier Kwon Il-sin, som ga et stort bidrag til grunnleggelsen av Kirken i Korea og nevø av Ambrosius Kwon Cheol-sin, som var den fremste av Kirkens grunnleggerfedre i Korea. Ambrosius Kwon var en av de mest berømte akademikerne på den tiden. Etter at hans far døde, ble Sebastian Kwon sin onkels stesønn i henhold til skikken i Korea på den tiden.

Sebastian Kwon var en hengiven katolikk fra sin barndom og arvet troen fra sin familie. Da han vokste opp, deltok han trofast i kirkelige aktiviteter. Han ba sammen med sin salige nabo Paulus Yun Yu-il (nr 5) og andre troende og studerte flittig den katolske doktrine. Hans far Frans Xavier Kwon Il-sin døde som martyr i Sinhae-forfølgelsen i 1791 (han tilhører gruppen på 133 koreanske martyrer som ennå ikke er saligkåret). Farens skjebne gjorde at Sebastian Kwon ble engstelig og bestemte seg for å distansere seg fra Kirken. Men da den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo (nr 2) kom til Korea, fornyet han sin tro på Gud og flyttet til Seoul for å motta sakramentene. Mens han var i Seoul, besøkte han p. Jakob Zhou sammen med andre katolikker og organiserte møter. Senere vendte han tilbake til sin hjemby Yanggeun.

Da p. Jakob Zhou måtte gjemme seg under Eulmyo-forfølgelsen i 1795, tilbød Sebastian Kwon ham ly i sitt hus i tre dager. Han lærte katekismen fra p. Jakob Zhou. Han ble arrestert sammen med andre troende i Yanggeun i juni 1800 da forfølgelsen pågikk i den regionen. Han ble ofte forhørt og torturert i fengselet i Yanggeun og i kontoret til guvernøren i Gyeonggi. Han sto imidlertid fast og bekjente sin tro på Gud. Mens Shinyu-forfølgelsen i 1801 var i full gang, ble han overført til Seoul. Der ble han hardt avhørt og torturert i politiets hovedkvarter og justisdepartementet.

En gang var Sebastian Kwon fristet til å redde sitt liv i justisdepartementet. Imidlertid angret han og bekjente sin tro på Gud ved å trekke tilbake sin tidligere erklæring, og villig gjennomgikk han harde avstraffelser. Dommeren lyttet til hans siste erklæring og avsa dødsdommen etter følgende anklage: «Helt siden hans far Kwon Il-sins død har Kwon Sang-mun vært dypt besjelet av den katolske religion, og han har brukt onde ord og skrifter for å forvirre offentligheten».

Da ga justisdepartementet ordre om å «sende Kwon Sang-mun til hans hjemby og henrette» ham som en advarsel til folket i Yanggeun om den katolske religion. Han ble halshogd på retterstedet i Yanggeun i Gyeonggi-do den 30. januar 1802 (den 27. desember 1801 etter månekalenderen) og døde som martyr. Sebastian Kwon var 33 år gammel.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04