Den hellige Secundian av Afrika og tretten ledsagere

Minnedag: 14. mai

Den hellige Secundian (Secundianus) led ifølge Martyrologium Hieronymianum martyrdøden i Afrika på et ukjent tidspunkt. Sammen med ham led tretten ledsagere martyrdøden, nemlig de hellige Quartus, Victorian, Januarius, Medianus, Adauclus, Denecutia (et navn som sannsynligvis er oppstått fra Dignus og Chottia eller Cutia), Maximinus, Alexander, Proculus, Afranus, to ved navn Audactus og Adeodatus. Deres minnedag er 14. mai.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. desember 2012

av Per Einar Odden publisert 30.12.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:04