Den hellige Secundina av Roma og åtte ledsagere

Minnedag: 1. august

Den hellige Secundina (Secundinus) led martyrdøden i Roma på et ukjent tidspunkt sammen med åtte andre, de hellige Donatula, Secondola, Maxima, Justa, Menander, Profunus, Silvanus og Donatus. De ble gravlagt ved den trettiende milesteinen utenfor byen, men det er ikke angitt ved hvilken vei. I noen avskrifter av Martyrologium Hieronymianum mangler de sist nevnte Silvanus og Donatus, og i en av dem står det Secundinus i stedet for Secundina. Deres minnedag er 1. august.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. april 2014

av Per Einar Odden publisert 23.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06