Den hellige Senoch ( -576)

Minnedag: 24. oktober

Den hellige Senoch (fr: Senou) ble født på begynnelsen av 500-tallet i Tiffauges i Poitou i Gallia. Hans foreldre var hedninger, men han ble omvendt til kristendommen og dro hjemmefra for å bli eremitt. Rundt 536 slo han seg ned i Touraine, hvor han fant noen romerske ruiner, og steinene brukte han til å bygge en celle og et kapell.

Tre disipler sluttet seg til ham og han gjorde seg til deres abbed, og der fastet de og levde på brød og vann. Men Senoch foretrakk å være alene og tilbrakte det meste av tiden i sin egen celle, hvor han ikke snakket og knapt nok spiste. Han praktiserte strenge botsøvelser og fikk et betydelig ry for hellighet. Dette gjorde at han fikk besøk av et stort antall mennesker som insisterte på å gi ham penger og varer. Dem brukte Senoch til å hjelpe de fattige i området.

Senoch var en venn av biskop Eufronius av Tours, og da biskopen døde i 573, forlot han sin celle for å gå i hans begravelse. Der møtte han Eufronius' etterfølger, den hellige Gregor av Tours. De to utvekslet fredskysset og deretter vendte Senoch tilbake til sin celle.

Kort tid etter avla han et besøk i hjembyen for å besøke slektninger og venner der, og der ble han så høyt beundret at han kom tilbake til sin celle svært innbilsk. Dette fikk Gregor høre om, og han irettesatte abbeden temmelig hardt og minnet ham om den hellige apostelen Paulus' ord om at man ikke skal rose seg av annet av sin svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i en (2.Kor 12,5-9). Senoch aksepterte irettesettelsen ydmykt og bestemte seg for at han hadde tilbrakt for mye tid alene som eremitt. I fremtiden ville han tilbringe mer tid sammen med sine brødre, som ville sørge for at han ikke fikk for høye tanker om seg selv.

Gregor, som senere skrev Senochs biografi og er vår viktigste kilde for informasjon om ham, forteller om diverse mirakuløse helbredelser som skjedde på abbedens forbønn. De to ble åpenbart gode venner, og Senoch døde rundt 576 i Gregors armer. En enorm menneskemengde samlet seg til begravelsesmessen, som ble lest av Gregor, og igjen på minnemessen en måned senere, da en lam mann ble helbredet på Senochs grav. Hans minnedag er 24. oktober.

Stedet i Touraine hvor hans kloster lå, er i dag landsbyen Saint-Senou (Saint-Sénoch) (37600). Hans kult ble vidt utbredt i Frankrike, hvor han noen ganger æret under navnet Enoch. Hans relikvier hevdes av kirken i Sassenay (som muligens er en forvanskning av Saint-Senou), nær Châlon-sur-Saône. Senoch betraktes noen ganger som skytshelgen for brobyggere, fordi det ble sagt at han skal ha reparert en rekke broer.

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52