Den hellige Severus av Barcelona (d. 633?)

Minnedag: 6. november

nullSammen med den hellige Emeterius. Medskytshelgen for Barcelona

Den hellige Severus (sp: Severo; kat: Sever) var biskop av Barcelona i Catalonia i det nordøstre Spania. Kildene varierer imidlertid med flere århundrer når det gjelder tidspunktet han levde og døde på, fra 300-tallet til 600-tallet. Legenden hevder at han var en biskop av Barcelona og led martyrdøden i 304 i den store forfølgelsen under keiser Diokletian. Detaljene om hans liv og død er usikre og av tvilsom historisitet, og hans Acta stammer fra rundt 500-tallet.

Legenden forteller at Severus ble født i Barcelona i en adelsfamilie og fikk en god utdannelse. I en hymne som assosieres med hans embete, står det eksplisitt at han var en borger av Barcelona. En variant av legenden hevder at han var en beskjeden vever og at en due landet på hodet hans. Folket i byen så dette som et tegn og valgte ham til biskop rundt 290.

I forfølgelsen under keiser Diokletian (284-305; d. 311) flyktet Severus til Castrum Octavianum (Sant Cugat del Vallés), hvor han møtte en medkristen ved navn Emeterius (kat: Sant Medir, Medí, sp: San Medir, Medín), som var bonde og drev og sådde bønner på åkeren. Severus instruerte mannen om at hvis soldatene som var sendt for å drepe ham, spurte bonden om hvor han hadde gått, skulle han si dem at han hadde gått denne veien.

Et mirakel fikk bønnene som han sådde, til å vokse frem straks etter at Severus dro. Da soldatene kom over Emeterius og spurte ham om han hadde sett biskopen, svarte Emeterius at han det hadde han, og det var mens han sådde åkeren. Sinte over denne løgnen og sikre på at Emeterius gjorde narr av dem, arresterte soldatene mannen og tok ham med til Castrum Octavianum.

I mellomtiden meldte Severus seg for soldatene sammen med fire andre prester fra Barcelona som hadde flyktet sammen med ham. De fire prestene ble pisket og deretter drept med et sverd. Emeterius led også samme skjebne. Severus ble slått med en nihalet katt, og nagler ble slått inn i hans hode. Soldatene etterlot biskopen på bakken. Imidlertid var han ikke død, og da kristne fra Barcelona hørte at Severus fortsatt levde, forsøkte de å gjenopplive ham. Men han utåndet i armene på en av dem.

Denne Emeterius (sp: Emeterio) må ikke blandes sammen med en annen hellig Emeterius som led martyrdøden sammen med den hellige Celedonius. Eneboerklosteret Sant Medir nær Sant Cugat er viet til denne Emeterius. En separat fest viet til Emeterius feires i den første uken av mars.

Noen kilder hevder at Severus’ relikvier ble gravlagt i Sant Cugat, hvor det ble bygd en kirke viet til ham. Et kloster, som fortsatt står der i dag, ble bygd ved siden av kirken. Da den kirken ble ødelagt, ble Severus’ relikvier overført til klosteret. På 1400-tallet ble noen av relikviene brakt til Barcelona, og disse ble tilskrevet ulike mirakler, inkludert helbredelsen av kong Martin I av Aragón, Valencia og Mallorca og greve av Barcelona (1396-1410) for koldbrann i hans ben. Den hellige Peter Nolasco og Ferdinand I hadde også en stor andakt til hans kult. Barokkirken Sant Sever nær katedralen i Barcelona, som ble bygd mellom 1699 og 1703, var viet til ham.

Den hellige Severus, skulptur i katedralen i Barcelona av Bartolomé Ordóñez (1500-t)Men historiske opplysninger om denne helgenen fra begynnelsen av 300-tallet er fullstendig fraværende. Den eneste historiske Severus var biskop på 600-tallet, og på erkebispedømmet Barcelonas offisielle liste står han oppført som biskop fra 630 til 633 med navnet Severus II. Andre bispelister nevner ikke noen Severus i det hele tatt. Noen sier at denne biskopen led martyrdøden i 633 under de arianske visigoternes forfølgelser («vestgoterne»), som drepte ham ved å drive nagler inn i hans tinninger, men dette er ikke dokumentert. De såkalte aktene om hans martyrium er svært sene, fra 1200-tallet. Enrique Flórez, Gregorio Mayans og Jaime Caresmar fremmet på 1700-tallet den teorien at Severus aldri har eksistert, og at legenden oppsto ved å gi den angivelige biskopen av Barcelona den virkelige historien om den hellige martyren Severus av Ravenna (d. 348). I alle fall som en legendarisk skikkelse er Severus en del av en lang liste over biskoper av tvilsom historisitet, før den første biskopen i Barcelona det finnes historisk dokumentasjon om, den hellige Pretextat (Praetextatus) (ca 347), som skal ha vært Severus’ umiddelbare forgjenger.

Severus er en sekundær skytshelgen for Barcelona og en av skytshelgenene for bispedømmet Barcelona, offisielt patrón menos principal, «mindre hovedskytshelgen». Hans minnedag er 6. november, men 1. februar nevnes også. Han fremstilles som biskop med nagler slått inn i hodet.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, Infocatho, en.wikipedia.org, es.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, mercaba.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. juni 2014

 

av Per Einar Odden publisert 24.06.2014, sist endret 02.10.2017 - 22:22