Den hellige Sigmund Felix Felinski (1822-1895)

Minnedag: 17. september

Den hellige Sigmund Felix Felinski (1822-1895)

Den hellige Sigmund Felix Felinski (pl: Zygmunt Szczesny) ble født den 1. november 1822 i Wojutyn i Volhynia (Wolyn) i russisk Polen (i dag i Ukraina). Han var den tredje av seks barn av Gerard Felinski og Eva Wendorff, hvorav to døde i ung alder. Det var en stolt og patriotisk polsk familie, og Sigmund ble oppdratt med tro og tillit til det guddommelige forsyn samt kjærlighet til Kirken og polsk kultur. Da han var elleve år gammel, døde hans far. Fem år senere, i 1838, så den sekstenårige Sigmund sin mor bli arrestert av russerne og sendt i eksil til Sibir på grunn av sitt patriotiske engasjement for en forbedring av polske bønders sosiale og økonomiske kår.

Sigmund fikk en god utdannelse. Etter gymnaset studerte han fra 1840 til 1844 matematikk ved universitetet i Moskva. I 1847 dro han til Paris, hvor han studerte fransk litteratur ved Sorbonne-universitetet og Collège de France. Han kjente alle de betydelige skikkelsene i det polske eksilmiljøet, for eksempel Adam Mickiewicz. Han var en venn av den nasjonalistiske poeten Juliusz Slowacki, som døde etter den mislykkede oppstanden i Poznan i 1848, hvor også Sigmund deltok.

Fra 1848 til 1850 var Sigmund lærer for sønnene til Eliza og Zenon Brzozowski i München og Paris. I 1851 vendte han tilbake til Polen og begynte på bispedømmets seminar i Zytomierz, 29 år gammel. Han studerte deretter ved det katolske akademiet i St. Petersburg. Den 8. september 1855 ble han presteviet av erkebiskop Ignacy Holowinski av Mohilev, nesten 33 år gammel. Han ble utnevnt til dominikanerpatrenes sogn St. Katarina i St. Petersburg, og der var han til 1857, da biskopen utnevnte ham til åndelig veileder for Kirkeakademiet og professor i filosofi. I 1856 grunnla han sin veldedige organisasjon «Gjenreisning for de fattige», og i 1857 grunnla han kongregasjonen «Fransiskanersøstre av Marias familie» (Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi – RM).

Den 6. januar 1862 utnevnte den salige pave Pius IX (1846-78) den 39-årige Sigmund Felinski til erkebiskop av Warszawa. Han hadde da vært prest i bare litt over seks år. Den 26. januar 1862 ble han bispeviet av erkebiskop Zylínski i St. Petersburg. Den 31. januar forlot han St. Petersburg og kom til Warszawa den 9. februar 1862. Der fant han byen i beleiringstilstand etter at russerne brutalt hadde slått ned det polske opprøret der i 1861. Som et svar på russernes brutale tiltak stengte de kirkelige myndighetene alle kirker i fire måneder. Den 13. februar 1862 konsekrerte den nye erkebiskopen katedralen i Warszawa på nytt, etter at den var blitt vanhelliget av den russiske hæren den 15. oktober 1861. Den 16. februar åpnet han alle kirkene i byen med en høytidelig utstilling av sakramentet i førti timer.

Sigmund Felinski var erkebiskop av Warszawa i bare seksten måneder, fra 9. februar 1862 til 14. juni 1863. Det var vanskelige tider med daglige sammenstøt mellom den russiske okkupasjonsmakten og nasjonalistpartiet. Dessverre ble erkebiskopen møtt av en atmosfære av mistillit fra noen borgere og til og med presteskap, siden den russiske regjeringen narret dem til å tro at han i hemmelighet samarbeidet med regjeringen. Erkebiskopen gjorde det alltid klart at han bare var i Kirkens tjeneste.

Han arbeidet også for en systematisk eliminering av regjeringens innblanding i Kirkens indre anliggender. Han reformerte bispedømmet ved å foreta regelmessige visitasjoner til sognene og til de veldedige institusjonene i bispedømmet slik at han bedre kunne forstå og møte deres behov. Han reformerte studieprogrammet ved Kirkeakademiet i Warszawa og i bispedømmets seminarer og ga nye impulser til dem åndelige og intellektuelle utviklingen av presteskapet. Han gjorde alle anstrengelser for å få frigitt arresterte prester. Han oppmuntret dem til å forkynne evangeliet åpent, å gi katekeseundervisning til sognebarna, å starte menighetsskoler og å sørge for at de oppdro en ny generasjon som ble edruelig, from og ærlig. Han tok seg av fattige og foreldreløse og startet et barnehjem i Warszawa som han betrodde til sine fransiskanersøstre.

I politisk handling forsøkte han å hindre nasjonen fra å styrte hodestups inn i en overilt og ubetenksom posisjon. Som et tegn på sin egen protest mot russernes blodige represalier etter «januarrevolten» i 1863, trakk erkebiskop Felinski seg fra statsrådet. Den 15. mars 1863 skrev han et brev til tsar Alexander II (1855-81) og manet ham til å få en slutt på volden. Han protesterte også mot hengingen av kapusinerpateren Agrypin Konarski, kapellan for «rebellene».

Erkebiskopens mot og intervensjoner gjorde at tsaren raskt forviste ham til Russland. Den 14. juni 1863 ble han deportert fra Warszawa til Jaroslavl ved Volga, rundt 28 mil nord for Moskva, hvor han skulle tilbringe de neste tyve årene. Tsaren sørget for at han mistet enhver kontakt med Warszawa. Han fant en måte å organisere barmhjertig arbeid for å hjelpe sine medfanger og spesielt prestene. Til tross for restriksjonene fra det russiske politiet klarte han å samle inn midler til å bygge en katolsk kirke, som senere ble et sogn. Folket ble slått over hans åndelige holdning, og de begynte å kalle ham «den hellige polske biskopen».

Etter forhandlinger mellom Den hellige Stol og Russland ble erkebiskop Felinski i 1883 satt fri, under forutsetning av at han frasa seg bispesetet Warszawa. Den 15. mars samme år utnevnte pave Leo XIII (1878-1903) ham til titularerkebiskop av Tarsus. De siste tolv årene av sitt liv tilbrakte han i halvveis eksil blant bønder av polsk og ukrainsk bakgrunn i Dzwiniaczka i det sørøstre Galicia, som da tilhørte Østerrike. Som kapellan i det offentlige kapellet i slottet til grevene Keszycki og Koziebrodzki drev han en intens pastoral aktivitet. Av egne midler etablerte han den første skolen og en barnehage i landsbyen. Han bygde en kirke og kloster for fransiskanersøstrene av Marias familie. I fritiden forberedte han for utgivelse de verkene han hadde skrevet i sitt eksil i Jaroslavl: «Åndelige foredrag», «Tro og ateisme i jakten på lykken», «Foredrag om kall», «Under forsynets ledelse», «Sosialt engasjement i lys av kristen visdom og ateisme» og «Minner».

Erkebiskop Sigmund Felix Felinski døde den 17. september 1895 i Kraków, som da tilhørte Østerrike. Han var 73 år gammel, og 58 av disse årene hadde han tilbrakt på territorium som tilhørte det russiske imperiet. Hans begravelse ble holdt i Kraków den 20. september, og den 10. oktober 1895 ble han gravlagt i Dzwiniaczka. Etter den polske uavhengigheten ble hans jordiske rester i 1920 overført til Warszawa, hvor de den 14. april 1921 høytidelig ble stedt til hvile i krypten i katedralen St. Johannes, hvor de nå æres.

Sigmund Felinski æres som en hyrde i eksil, en apostel for nasjonal harmoni og enhet i Evangeliets ånd, et mønster på prestelig hengivenhet. Som erkebiskop av Warszawa og grunnlegger av en kongregasjon utøvde han sine plikter og rolle som Den gode hyrde med stor styrke og kjærlighet og stort mot.

Den 24. april 2001 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 5. juli 2002 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret den 18. august 2002 i Blonie-parken i Kraków i Polen på den polske pavens niende besøk i hjemlandet og sin 98. utenlandsreise som pave.

Den 6. desember 2008 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente et nytt mirakel på hans forbønn. Han ble helligkåret sammen med fire andre den 11. oktober 2009 i Peterskirken i Roma. Hans minnedag er dødsdagen 17. september.

av Webmaster publisert 11.10.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:52