Den salige Stefan Vincent Frelichowski (1913-1945)

Minnedag: 22. februar

Den salige Stefan Vincent Frelichowski (pl: Wincenty) ble født den 22. januar 1913 i Chelmza i Polen. Han var sønn av bakeren Ludwik Frelichowski og hans hustru Marta Olszewska. Han var speider som ung, og i speiderbevegelsen lærte han verdier som ble fundamentale i hans prestegjerning. Etter videregående skole bestemte han seg for å begynne på bispedømmets seminar i Pelplin, hvor han ble kjent for sin ro, beskjedenhet og andakt til Jesu hellige Hjerte.

Han ble presteviet den 13. mars 1937 i Pelplin av biskop Stanislaw Wojciech Okoniewski og utnevnt til sekretær for biskopen. Den 2. juli 1938 ble han sendt som sogneprest til sognet Den salige jomfru i Torun i det nordlige Polen. Han kastet seg ut i alle aktiviteter i sognet og tjente også som kapellan for speiderne. Han var kjent som en eksemplarisk prest og en heroisk velgjører for de syke. Han organiserte den katolske presse på sognenivå i Polen.

Den 1. september 1939 invaderte Nazi-Tyskland Polen, og den 7. september kom Wehrmacht til Torun. Den 11. september ble alle prestene i sognet Den salige jomfru arrestert og satt i byens fengsel. Alle bortsett fra p. Frelichowski ble løslatt dagen etter. Stefan ble sendt til ulike tyske konsentrasjonsleire, Stutthof, Oranienburg-Sachsenhausen og til slutt konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Han ble overalt den åndelige lederen for andre fanger. Han viet seg til hemmelig pastoralt arbeid og ga åndelig veiledning til alle fangene.

Han var usedvanlige tjenestevillig overfor de mest trengende, og det ble særlig tydelig i konsentrasjonsleirene. I 1945 bestemte han seg i hemmelighet for å hjelpe tyfuspasientene i Dachau, som var isolert og uten noen assistanse. Han brakte dem den mat og de medisiner han kunne finne og hørte skriftemål på polsk, fransk og tysk. Men så ble han selv smittet av sykdommen, og han døde i leiren den 23. februar 1945, 32 år gammel, like før allierte styrker ankom for å sette fangene fri. Han betraktes som martyr for nestekjærligheten.

Etter hans død skjedde det eksepsjonelle at leirmyndighetene for første gang tillot at en av de døde ble fremvist for de andre fangene før kremasjonen. Overlevende forteller at en enorm menneskemengde av alle nasjonaliteter stimlet sammen for å paradere forbi den elskede presten. En medisinstudent klarte å skjære av en bit av den ene fingeren hans før kroppen gikk til forbrenningsovnen. Studenten overlevde, og den dagen Stefan ble saligkåret, kunne han overrekke paven denne eneste relikvien av den nye salige.

Den 26. mars 1999 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente hans død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og han fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdig». Stefan ble saligkåret som martyr av paven den 7. juni 1999 i Torún i Polen. Hans minnedag er 22. februar.

Se en side med bilder av Stefan Vincent Frelichowski.

av Webmaster publisert 03.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52