De hellige Sergius og Herman av Valaamo (d. 1353)

Minnedag: 28. juni

 
Den hellige Sergius av Valaamo

De hellige Sergius (ru: Sergij; Сергий) og Herman (ru: German; Герман) slo seg i 1329 ned på klippeøya Valaam nord i innsjøen Ladoga i det sørøstre Finland eller det nordvestlige Russland. Valaam var den største øya i Ladoga. Der grunnla de klosteret Valaamo (gamle Valaamo). Tradisjonen forteller at klosteret ble grunnlagt i perioden 973-92, på en tid da evangeliseringen av russerne fant sted rundt Kiev (nå Kyjiv). Men det finnes ingen grunn til å akseptere en så tidlig dato, og et annet og mer sannsynlig tidspunkt er 1329, da russiske klostre ble etablert i Ladoga-regionen som en del av en politisk konsolidering mot svenskene i det vestre Karelen.

Den hellige Herman av Valaamo

En legende forteller at Sergius var leder for en mektig handelsgruppe i Novgorod i Russland, mens en annen versjon sier at både han og Herman var grekere fra Bysants (Konstantinopel). Sergius ble eremitt i en hule i Vaage (Vaaga), som hadde vært et sted for førkristen religiøs praksis. Herfra rådga og helbredet han folk og drev som murer og steinskjærer for å tjene til livets opphold. Gradvis kom disipler og sluttet seg til ham, og han ble betraktet som deres abbed og var lederen i lokale saker. Herman var en samtidig av Sergius og hans medarbeider. De grunnla sammen klosteret Valaamo, hvor Sergius ble abbed. Derfra evangeliserte de den hedenske befolkningen i Karelen rundt innsjøen.

Brødrene som Sergius og Herman samlet, spredte ortodoksiens lys i dette grenselandet, hvor folket begynte å betrakte kristendommen med fornyet mistenksomhet da dens autoritet på 1300-tallet ble undergravd av svenskene, som søkte å spre katolisismen ved hjelp av sverdet. Sergius og Herman døde rundt år 1353.

De hellige Sergius og Herman av Valaamo

Da tsar Peter den Store gjenetablerte klosteret Valaamo i 1718, hadde det vært en ubebodd ruin i mer enn hundre år. Derfor var både den skriftlige og muntlige tradisjonen brutt, og det finnes ingen informasjon om den opprinnelige grunnleggelsen. På 1800-tallet var klosteret på høyden av sin storhet, og for eksempel i 1913 hadde det 359 munker og 562 noviser. Ettersom Valaamo var et russisk kloster, innebar revolusjonen i 1917 en dramatisk forandring, selv om klosteret ble liggende på finsk område da landet ble selvstendig etter revolusjonen. Tilstrømningen av nye munker avtok, og i 1939 var antallet minsket til rundt 200 brødre.

I årene 1812-1940 var Ladogasjøen grense mellom Finland og Russland, og som en følge av den finsk-russiske vinterkrigen i 1939-40 ble klosteret evakuert i 1940, men allerede samme år fortsatte klosterlivet i «Nye Valamo» i Heinävesi kommune i Øst-Finlands innsjødistrikt. 150 munker slo seg ned der, og munkene fra Petsamo flyttet også dit. Munkene fra Konevitsklosteret flyttet dit i 1956 og tok med seg Guds Mor av Konevits' undergjørende ikon. Denne kommuniteten eksisterer fortsatt som Nye Valamo. På slutten av 1970-tallet ble dette klosteret forvandlet til et finsk og finskspråklig kloster innen den finske ortodokse kirke. I 1989 ble klostervirksomheten i Gamle Valaamo også gjenopptatt.

Sergius' og Hermans skrin har blitt æret i århundrer i katholikon i klosteret i Valaamo. Den spesielle liturgien for dem ble skrevet i 1817. Deres minnedag er 28. juni, men de feires også den 11. september, som minnes translasjonen av deres relikvier. Den 20. oktober 1819 bestemte Den hellige synode at translasjonsdagen skulle være deres minnedag i alle trykte menologier.

av Webmaster publisert 23.01.2010, sist endret 27.04.2019 - 01:06