Den hellige Signhild av Åland

Minnedag: 24. september

Den hellige Signhild er en svensk lokalhelgen eller bygdehelgen på Åland.

En av de vestligste av de øyene som tilhører Åland, har siden gammelt av hatt navnet Signildskär (eller Signilskär). Som man hører, inngår det i dette stedsnavnet et kvinnelig egennavn, Signhild. Øya synes altså å ha fått sitt navn etter en viss Signhild. Det merkelige er at i de eldste dokumentene hvor øya omtales, kalles den «Den hellige Signhilds skjær», Sancte Signilskär eller Sancte Signille skär står det i dokumenter fra 1500-tallet. (Ettersom e er genitivendelsen i feminine ord, er det tydelig at navnet er å tolke som den kvinnelige helgenen Signhilds skjær.)

Ifølge et ålandsk sagn som imidlertid først ble nedtegnet først på 1700-tallet, var Signel eller Signella en engelsk prinsesse som flyktet unna sine fiender og til slutt slo seg ned på den ålandske øya, hvor hun bygde det kapellet som det fortsatt finnes en ruin av.

Sagnet minner sterkt om en norsk helgenlegende: legenden om den hellige Sunniva, en irisk kongsdatter som skal ha kommet til Norges vestkyst og ha grunnlagt et kloster på øya Selja. Det er umulig å slå fast når den ålandske Signhild har levd – kanskje er hun bare et produkt av folkefantasien. Imidlertid har folket på Åland æret Signhild som en helgen. Enda et sted på Åland bærer navn etter den gåtefulle helgenen. I Geta-bergen finnes det nemlig en kløft som bærer navnet Signilskrubban. Kløften har, fortelles det, fått sitt navn etter en prinsesse Signri som kristnet hele den ålandske skjærgården.

Den hellige Signhild har ingen kjent minnedag, men i Sverige feires den 24. september alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

av Webmaster publisert 15.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:52