Den hellige Sigrada av Soissons (~600-~680)

Minnedag: 8. august

Den hellige Sigrada (fr: Sigrade) ble født rundt 600. Hun giftet seg med en Bobilo fra en adelig, frankisk familie i Alsace, og hun ble mor til de hellige Leodegar av Autun og Warin av Poitou samt datteren Adele.

Hennes sønner falt som offer for den tyranniske hushovmesteren Ebroin (658-73; 675-81), som klarte å overbevise kong Theoderik III (Theoderik; fr: Thierry) av Neustria (675-91) om at kong Kilderik II av Austrasia (662-75) hadde blitt myrdet på foranledning av Leodegar og Warin. Warin ble steinet til døde rundt 678 og Leodegar ble torturert og fengslet i klosteret Fécamp i Normandie.

Etter at sønnene falt i unåde, konfiskerte Ebroin alt hun eide, og hun ble forvist til Mariaklosteret (Notre-Dame) i Soissons, hvor hun ble benediktinernonne (Ordo Sancti Benedicti – OSB). Det er bevart et brev som Leodegar skrev til sin mor etter broren Warins død for å trøste henne i hennes ulykke (Epistula ad Sigradam). Et år senere ble Leodegar halshogd den 2. oktober 679.

Kort etter døde også Sigrada, rundt 680. Hennes minnedag er 8. august.

av Webmaster publisert 17.06.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:52