Den hellige Simeon Metafrastes (d. ~1000)

Minnedag: 28. november

Den hellige Simeon Metafrastes er hovedsakelig kjent for sin samling av legender og historier om bysantinske helgener, Menologion, som finnes i menologier (kalender med helgenlegender) i den bysantinske Kirken. Men han var ikke prest, i motsetning til den hellige Ado av Vienne og den salige Jakob de Voragine (Legenda Aurea, «Den gylne legende»), som gjorde det samme i vestkirken.

Mikael Psellos skrev en biografi om Simeon mindre enn et århundre etter hans død, men likevel er det lite sikker informasjon om ham som er bevart. Ifølge Psellos var han en logothete (statssekretær), og han samlet helgenlegendene etter oppdrag fra keiseren, trolig Konstantin VII Porfyrogennetos (912-59). I dag identifiseres han med Simeon Logothete, som levde på 900-tallet og skrev en krønike.

Det sies at han tjente tre keisere fra 963, som må være keiserne Nikeforos II (963-69), Johannes I Tzimiskes (969-76) og Basilios II (976-1025), og kunne med dyktighet forhandle med de arabiske styrkene som erobret Kreta.

Simeons Menologion er den mest berømte av de middelalderske greske samlingene og har vært betraktet som standardverket i øst helt fra hans egen levetid og frem til i dag. Det er en viss usikkerhet når det gjelder hvor han fikk sitt materiale fra. Mye av stoffet ble utledet av eldre stoff som ble omskrevet for at de skulle passe med tidens stil, derav hans tilnavn Metafrastes (redigereren), og mange historiske feil ble ført videre, ettersom Simeon ikke undersøkte sine skrifter med et våkent kritisk historisk øye.

Han har vekselvis blitt beskyldt for å fabrikkere alt materialet selv og for barnslig godtroenhet. Men nyere forskere har renvasket hans rykte fordi han ikke diktet opp de noen ganger absurde historiene han forteller, men skrev dem ganske enkelt ned. Hvor mye han trodde på dem, er en annen sak. Han skrev også bønner, brev og samlinger av maksimer (utsagn) av de hellige Basilios den Store og Makarios av Egypt.

Han døde rundt 1000. Hans minnedag er 28. november i Den ortodokse Kirke, men 9. november nevnes også. Han har aldri blitt formelt anerkjent som helgen i Roma og det har ikke vært noen kult i vest. Hans samling av legender ble oversatt til latin og utgitt i Venezia midt på 1500-tallet.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 02.10.2018 - 12:46