Den hellige Similian av Nantes (d. 310)

Minnedag: 16. juni

Den hellige Similian, glassmaleri fra 1400-tallet, nå i Nelson-Atkins Museum of Art i Kansas City i Missouri i USADen hellige Similian (fr: Similien, Similin, Sambin, Samblin, Sembin, Semblin, Semblein, Emilien; lat: Similianus, Similinus, Emilianus) var ifølge tradisjonen den tredje biskop av Nantes (Nantetum, Nannetum) i Bretagne i den romerske provinsen Gallia Lugdunense. Den historiske provinsen Bretagne er nå delt i fem franske departementer: Finistère i vest, Côtes-d’Armor i nord, Ille-et-Vilaine i nordøst, Loire-Atlantique i sørøst og Morbihan i sør ved Biscayabukta. Siden reorganiseringen i 1956 består den administrative regionen Bretagne av bare fire av de fem bretonske departementene, eller 80 % av det historiske Bretagne. Det resterende området av gamle Bretagne, departementet Loire-Atlantique rundt Nantes, er nå en del av regionen Pays de la Loire.

Similian var en disippel av den hellige Ethbin. Den hellige biskopen og historikeren Gregor av Tours (538-94) vitner om hans hellighet og forteller i sin bok De Gloria Martyrum at på kong Klodvigs tid (481-511) ble byen Nantes mirakuløst bevart fra barbarene gjennom intervensjon av de hellige martyrene Donatien og Rogatien og den hellige Similian, en stor bekjenner, og han nevner deretter biskop Similians basilika.

I forfølgelsene under keiserne Diokletian (284-305) og Maximian (286-305) tryglet de troende ham om å forlate byen med sine prester for å redde livet. Noen kilder sier at Similian døde i 310, mens bispelisten i Nantes sier at han var biskop fra rundt 330, etter biskop Ennius (Emius, Emilius) (ca 310-30) og før Eumelius I (Eumélius, Eumalius Evhémère), som deltok på konsilet i Valence i 374.

Han var den første biskopen i Nantes som nevnes ved navn i dokumentene fra den merovingiske perioden. Det hevdes at det var han som evangeliserte de hellige brødrene Donatian og Rogatian, de første martyrene i Nantes og skytshelgen for byen og bispedømmet Nantes, men de ble drept under keiserne Diokletian (284-305) og Maximian (286-305), enten i 289, 299 eller 304. Han ble oppført sammen med Donatian og Rogatian i Martyrologium Hieronymianum (592).

Over biskop Similians grav bygde hans etterfølger Eumelius en kirke som ble vigslet til ham. Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er 16. juni:

Nannétibus item in Lugdunénsi, sancti Similiáni, epíscopi, quem sanctus Gregórius Turonénsis magnum confessórem laudat.

I Nantes, også i [Gallia] Lugdunense [nå i Frankrike], den hellige Similian, biskop, som den hellige Gregor av Tours priser som en stor bekjenner.

19. oktober nevnes også som minnedag.

Tre hellige biskoper av Nantes, Felix, Pascharius og SimilianI Nelson-Atkins Museum of Art i Kansas City i Missouri i USA finnes et glassmaleri som viser Similian. Det stammer fra 1400-tallet og er helt sikkert fra bispedømmet Nantes, siden det ikke finnes noen annen helgen ved navn Similian og ingen kirker utenfor bispedømmet er vigslet til ham. Kirken Saint-Similien ble ombygd i 1824 i en «neogresk» stil, og det eldre glassmaleriet passet da ikke inn.

Bildet hadde tilhørt William Randolph Hearst (1863-1951), styrtrik amerikansk pressemagnat og kunstsamler et av tusenvis av samlerobjekter i hans store slott. Den store økonomiske depresjonen i 1929 svekket hans posisjon, og i 1940-årene mistet han den personlige kontrollen over sitt økonomiske presserike. Da solgte han de fleste av sine antikviteter, inkludert glassmaleriet av Similian. Den ble kjøpt av galleristen Joseph Brummer, som døde i 1949. Galleriet ble da stengt, og museet kjøpte glassmaleriet.

Ingen vet hvor det berømte glassmaleriet ble lagret i 1824 etter ødeleggelsen av den gotiske kirken Saint-Similien i Nantes, heller ikke hvilke hender det passerte gjennom før det havnet i Hearst-samlingen.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, santiebeati.it, fr.wikipedia.org, nominis.cef.fr, zeno.org, heiligen-3s.nl, archives.nantes.fr, paroisse-saintseveques-nantes.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. desember 2017

av Per Einar Odden publisert 24.12.2017, sist endret 24.12.2017 - 22:48