Den hellige Sissela av Borrby

Minnedag: 24. september

Den hellige Sissela er en svensk lokalhelgen eller bygdehelgen i Borrby i det sørøstlige Skåne.

I Borrby sogn finnes det en offerkilde som kalles St. Sisselas eller Cecilias kilde. Av sagnene om St. Sissela finnes det to nedtegnelser, nemlig en av sogneprest T. P. Brorström fra 1833 og av rektoren N. G. Bruzelius i Ystad fra 1869. I henhold til den sagnvarianten Brorström nedtegnet, røvet den grusomme kjempen Borre (som siden ga Borrby dets navn) jomfruen Sissa eller Cecilia bort og myrdet henne ved en kilde som ennå bærer hennes navn, havnet derfor i strid med hennes brødre, ødela deres borg, som det ennå sies å stå igjen en ubetydelig ruin etter nær prestegården, men ble til slutt selv overvunnet og drept av dem, hvoretter hans egen borg ble revet ned for senere å gi rom for Borrby kirke.

Bruzelius forteller annerledes. Han beskriver den såkalte Höga- eller Borresteinen, ifølge tradisjonen en minnestein over den falne Borre, samt en ruin som var beliggende ved prestegården, som tolkes som restene av et kloster. I dette klosteret skulle Cecilia ha bodd. Sjøkongen Borre fridde til henne, men for å forhindre giftermålet drepte klosterbeboerne henne (!). På drapsstedet sprang senere St. Cecilias kilde frem. Borre ødela klosteret, men ble selv av dets hevngjerrige beboere jaget opp i kirketårnet og hogd ned etter et tappert forsvar.

Borre og Cecilia er tydelig rene sagnfigurer. Kilder på drapssteder forekommer i mange helgenlegender. Sagnet synes å opptre i to varianter: ifølge den ene drepes Cecilia av sin frier, ifølge den andre av sine egne venner og tilhengere, noe som synes psykologisk urimelig og sikkert innebærer en forvanskning av sagnet.

Den hellige Sissela har ingen kjent minnedag, men i Sverige feires den 24. september alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

Kilder: Lundén, utb.simrishamn.se - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden 

av Webmaster publisert 15.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:52