Den hellige pave Sixtus (Xystus) I ( - ~125)

Minnedag: 6. april

Den hellige Sixtus I, eller mer korrekt Xystus, som i de eldste dokumenter er stavemåten for de tre første paver av dette navn, var romer fra «gens Elvidia». LP sier at hans fars navn var Pastor, og hans navn i opprinnelig form antyder gresk opphav.

Han var pave i keiser Hadrians tid, og selv om det er usikkert når pontifikatet eksakt begynte og sluttet, er alle kilder enige om at det varte i ti år. LP forteller at Sixtus bestemte at corporalet (den lille duken som legges på alteret for å sette patena og kalk på) skal være av lin, at bare ordinerte menn skulle håndtere de hellige kar og at Trishagion skulle synges før messen (ikke lenger i bruk). Han bestemte også at presten etter prefasjonen i messen skal resitere Sanctus sammen med folket.

Sixtus I regnes som martyr i de fleste martyrologier; bortsett fra hos Ireneus. Han ble trolig gravlagt i Alatri (Frosinone). Det er intet grunnlag for LPs opplysning om at han ble gravlagt nær Peter på Vatikanhøyden og at relikviene ble overført til Alatri i 1132. Klemens X (1670-76) ga noen av Sixtus' relikvier til kardinal de Retz, som overførte dem til abbediet St. Michael i Lorraine.

Hans minnedag er 6. april. Den Sixtus som minnes blant apostlene og martyrene i Den romerske Canon (Eukaristisk bønn I), er Sixtus II, ikke Sixtus I.

av Webmaster publisert 13.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52