Den hellige Sisinnius av Trentino og to ledsagere (d. 397)

Minnedag: 29. mai

De hellige Sisinnius, Martyrius og Alexander av Trentino ( -397)
Nonsberg-martyrene, Sisinnius, Martyrius og Alexander

Den hellige Sisinnius (Sisunnus; it: Sisinnio) og hans to ledsagere, brødrene Martyrius (Maturus; it: Martirio) og Alexander (it: Alessandro), levde på 300-tallet. De skal ha vært fra Kappadokia i Lilleasia, men emigrerte til Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia for å leve som eneboere der. Der ble Sisinnius diakonviet, Martyrius viet til lektor og broren Alexander til hostiarius. Biskopen av Milano, den hellige Ambrosius, anbefalte dem varmt til den hellige Vigilius, den tredje biskop av Trento (Trient), som hadde mangel på klerikere, og han sendte dem til Trento, hvor de ble godt mottatt av Vigilius.

De ble sendt for å evangelisere den da hedenske regionen som skulle bli Südtirol/Trentino, spesielt Anaunia eller Val di Non (ty: Nonthal), nå kalt Valle Anagna eller Egna. Sisinnius bygde en kirke i Methon (Medol, Mayle, Nonsberg) nord for Trento. Litt etter litt fikk deres misjonsarbeid resultater, og utallige hedninger lot seg omvende. Dette opprørte dem som fortsatte å være hedninger.

Men en dag feiret hedningene offerfesten Ambarvalia, også kalt Floralienfest, hvor man feiret den kommende våren med støyende og vellystige opptog. En mobb overfalt misjonærene i deres hus, drepte de kristne med klubber, inkludert Sisinnius, som var gammel og utåndet av sine sår et par timer etter angrepet. Neste morgen fortsatte Martyrius og Alexander arbeidet, men da de hørte at mobben kom tilbake, gjemte de seg. Martyrius ble funnet i hagen og dratt over grove steiner til han døde. Senere fant de også Alexander, og de forsøkte å overtale ham til å avsverge sin tro mens de rev ned kirken og brente likene av hans to ledsagere på bålet på restene av kirken. Men Alexander nektet å falle fra, så mobben kastet ham også på bålet.

Ifølge tradisjonen skjedde deres martyrium den 29. mai 397. Deres martyrium er historisk bevist, de ble anbefalt av Ambrosius og den hellige Augustin av Hippo samt Maximus av Torino, og de hadde en tidlig kult. De var protomartyrer for Südtirol/Trentino og hører til de mest berømte martyrene i bispedømmet Trient. Men detaljene som finnes i deres akter, er legendariske og uten historisk verdi. Deres mordere ble tatt, men etter bønn fra de kristne ble de benådet av keiser Honorius.

Snart etter de tre martyrenes død oppsto det en kult for dem og deres relikvier. De troende brakte deres aske til Trento, hvor biskop Vigilius gravla dem med store æresbevisninger. Han bygde også en kirke på stedet der de ble drept og sendte rapport om deres triumf til flere biskoper. Hans brev til de hellige Simplician av Milano og Johannes Krysostomos er fortsatt bevart. Litt senere sendte han noen relikvier av dem til Simplician av Milano, og de ble æret høyt i Milano, spesielt etter at den hellige Karl Borromeus foretok en høytidelig translasjon i 1596. Deler av relikviene kom også til den hellige Gaudentius av Brescia og til patriark Johannes Krysostomos av Konstantinopel.

På stedet der de ble drept, Sanzeno, ikke langt fra feriebyene Eppan og Kaltern, ligger en gotisk kirke hvor relikvier av de tre er bevart. Også i domkirken i Trento finnes relikvier av dem, og et sogn i Trento er oppkalt etter Sisinnius, Martyrius og Alexander. Den 27. april 1982 besøkte patriark Demetrius I av Konstantinopel (1972-91) bispedømmet Trient, og fikk da i gave av erkebiskop Gottardi et kostbart skrin med relikvier av de tre.

Deres minnedag er 29. mai og deres navn står i Martyrologium Romanum. På avbildninger ses de tre alltid sammen. Sisinnius har oftest skjegg og holder en kalk, Martyrius en bok og Alexander en bok og en nøkkel.

Kilder: Attwater/Cumming, Farmer, Butler (V), Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. oktober 2000

av Webmaster publisert 18.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54