De salige Simon og Magdalena Kiota ( -1620)

Minnedag: 10. september

To av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Simon Kiota ble født i 1760 i Bungo i Japan. Han kom fra en av de eldste kristne familiene i landet og var samurai, det vil si av krigerklassen, og offiser i den kongelige hæren. Han tjente som kateket for jesuittene. Han ble korsfestet 60 år gammel i 1620 i Cocura (Kokura) sammen med sin hustru Magdalena og tre andre (den salige Thomas Ghengoro, hans hustru Maria og deres sønn Jakob). Magdalena Kiota må ikke blandes sammen med den salige Magdalena Kjiota [Kiota] av Nagasaki, som ble brent levende i Nagasaki den 17. (18.?) august 1627.

Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum skriver at han var «kateket SJ», men jesuittene har ham ikke med i oversikten over sine martyrer.

Simon og Magdalena ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som to av 205 salige martyrer av Japan (nr 28 og 29 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Simons og Magdalenas minnedag er 16. august.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:54