Den hellige Severin av Köln ( - ~418 (403?))

Minnedag: 23. oktober

Skytshelgen for Köln; for vevere; mot ulykke; for godt vær og mot tørke

Den hellige Severin ble født en gang på 300-tallet. Han skal ha kommet fra Bordeaux, men om hans liv og virke vet man nesten ingen ting. Men fra rundt år 400 var han biskop av Köln. Dette vet vi fordi han var en samtidig av den hellige Martin av Tours, som døde i 397. Biskop Severin skal ha gjort en stor innsats i bekjempelsen av arianismen, som benektet Kristi sanne guddom.

Han skal ha dødd i 418 (eller 403?), i alle fall en gang i første tredjedel av 400-tallet. Han ble bisatt i en kirke viet til pave Kornelius og Kyprian av Kartago, som han hadde utvidet. Den fikk på 800-tallet navnet St. Severin. Dagens kirke er sengotisk. Hans relikvieskrin var i gull og emalje, men både det og relikviene ble ødelagt under den franske revolusjon.

Hans minnedag er 23. oktober. Han fremstilles alltid som biskop, og hans attributter var opprinnelig en bok, men på senere avbildninger bærer han en kirkemodell. Bilder av Severin viser ham idet han kommer ut av katedralen for å velsigne de fattige.

Det at han er skytshelgen for vevere, skyldes en forveksling med Severus av Ravenna.

av Webmaster publisert 11.03.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54