Den hellige Anna av Levkáda (~840-918)

Minnedag: 23. juli

Den hellige Anna (også kalt Susanna) ble født rundt 840 i Konstantinopel. Dette var i regjeringstiden til den gudløse keiser Theofilos (829-42), som i 829 hadde etterfulgt sin far Mikael II Balbos (820-29) som keiser, og keiser Mikael III Methystes («Drukkenbolten») (842-67). Anna kom fra en svært rik og aristokratisk familie, og da hennes far døde tidlig, gjorde moren alt som sto i hennes makt for å oppdra datteren til fromhet og gudfryktighet. Men så døde også moren og etterlot seg datteren helt alene i verden, men hun hadde arvet en stor formue fra sine foreldre.

Denne formuen tiltrakk mange upassende unge menn som ville gifte seg med henne, blant dem en viss Agarenus, som ble lokket «av hennes skjønnhet og rikdommer». Han henvendte seg til den nye keiseren Basilios Makedoneren (867-86), som på hans anmodning utstedte en befaling om at hun måtte følge Agarenus’ vilje og gifte seg med ham. Hun må da ha vært rundt 28 år gammel.

Men Anna var tro mot de prinsippene som moren hadde innpodet henne, så hun avslo frieriet og viet seg fullstendig til å tjene Gud, og hun ga sjenerøse almisser til de fattige. For dette måtte hun tåle mye fra den forsmådde frieren Agarenus. Da ba hun innstendig til Gud om at han måtte redde henne fra all fare. Gud, som tar seg av alle som oppriktig tjener Ham, hørte hennes bønn og sørget for at den pågående mannen avgikk ved døden.

Etter en slik åpenbar hjelp fra himmelen kunne nå ingenting hindre henne i å forlate verden. Etter å ha delt ut alt hun eide til de fattige, dro hun rundt 869 til klippeøya Levkáda (gr: Λευκάδα, Λευκάς), også kalt Lefkada, Lefkas, Levkás, Leukas, Leucas og Leucadia, en øy i Dei joniske øyene i Epirus i det nåværende nordvestre Hellas. Der trakk hun seg tilbake til en kirke viet til Jomfru Maria, hvor hun fastet slik at hennes legeme ble fullstendig avmagret. Der tilbrakte hun resten av sitt liv, nesten femti år, som eremitt til hun døde i 918, rundt 78 år gammel. Da man senere åpnet hennes grav, fant man hennes legeme fullstendig intakt midt blant støvet av andre døde. Det skjedde mange mirakler med blinde, lamme og syke av alle slag ved hennes grav. Hennes minnedag er 23. juli.

Anna kan være identisk med den hellige Maura som ble nevnt i det førkonsiliære Martyrologium Romanum den 30. november. Hun skal ha lidd martyrdøden i Konstantinopel på et ukjent tidspunkt. Øya Leucadia (Levkás) i Det ioniske hav vest for Epirus i Hellas fikk navnet Santa Maura etter henne.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, Kaas, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. februar 2000

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54