Den salige Salvator Lilli av Cappadócia og hans 7 armenske ledsagere ( -1895)

Minnedag: 22. november

Salvator Lilli Den salige Salvator Lilli (it: Salvatore) ble født den 19. juni 1853 i Cappadócia i bispedømmet og provinsen L'Aquila i Italia, en landsby i Appenninene vest for Avezzano, mellom Roma og L'Aquila. Hans foreldre var Vincenzo Salvatore og Annunziata Lilli, og han var deres sjette og siste barn. Som 17-åring sluttet han seg den 24. juli 1870 til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM), og den 6. august 1871 avla han sine første løfter i klosteret i Nazzaro ved Roma.

Da de religiøse ordenene ble oppløst av den italienske regjeringen i 1873, dro Salvator til Palestina med tanke på å bli der som misjonær. Han bodde først i fransiskanerklosteret i Betlehem, hvor han fullførte sine filosofiske studier og avla sine høytidelige løfter den 6. august 1874. Deretter bodde han i Jerusalem, hvor han studerte teologi og ble presteviet den 6. april 1878. Han tilbrakte enda to år i Jerusalem og gjorde tjeneste i Den hellige Frelsers kirke og Den hellige Gravs kirke.

I 1880 sendte ordenen ham til Marasc i Lilleasia (Armenia), som da var en del av det osmanske riket, i dag Tyrkia. Der skulle han misjonere blant armenere i diaspora i islamske omgivelser. De neste 15 årene var Marasc scenen for hans utrettelige og effektive apostolat. Han synes å ha vært en overbevisende predikant, og klosterkapellet ble snart fullt ettersom folket begynte å praktisere sin tro igjen.

Men hans innflytelse strakte seg ut over klosterkapellets grenser. På det praktiske plan etablerte han to nye landsbyer og flere arbeidsordninger. Han brukte penger som var donert til kirken for å kjøpe land og verktøyet som var nødvendig for å arbeide på den. Han hjalp mennesker av alle religioner, og var særlig aktiv under den koleraepidemien som brøt ut i Marasc i november 1891. Han klarte å pleie de syke, enkelte steder egenhendig, i nesten seks uker uten selv å få sykdommen. I mellomtiden var hans andre store bidrag å reparere det temmelig anspente forholdet mellom Kirken og Marascs fremste borgere - noen av dem var selv katolikker. Han bygde et nytt kapell som ble høytidelig vigslet den 4. oktober 1893.

Salvator Lilli av Cappadócia og hans 7 armenske ledsagere ( -1895) I 1894 ble Salvator sendt som sogneprest og superior til fransiskanernes hus i Mujuk-Deresi. Han hadde ennå ikke vært der et år da han fant seg selv innblandet i den voldelige politiske uroen som hadde spredt seg i landet siden 1890. Da utryddelsen av det armenske folket begynte og armenske katolikker ble massakrert i stort antall, ble Salvator Lilli advart og bedt av velmenende kristne om å komme seg i sikkerhet utenfor Tyrkia. Men han sa: «Jeg kan ikke etterlate mine får alene. Jeg vil om nødvendig heller dø sammen med dem».

Få dager senere, den 22. november 1895, skjedde det uunngåelige, og han ble tatt til fange sammen med syv av sine armenske sognebarn, enkle bønder og gode kristne. Tre dager senere ble de ført av gårde mot Marasc. I følge et øyevitne ble de gitt flere muligheter til å svikte Kirken og akseptere islam, men de nektet alle standhaftig å avsverge sin tro og hylle Muhammed. Etter å ha marsjert i to timer, fikk de en siste mulighet til å velge mellom frafall eller døden. Da de fortsatt nektet, ble de brutalt myrdet med bajonetter. Likene ble deretter brent av soldatene.

De åtte martyrene ble saligkåret den 3. oktober 1982 av pave Johannes Paul II i Peterskirken i Roma. Deres minnedag er dødsdagen 22. november.

Salvator Lillis syv armenske ledsagere var:

  1. Den salige Baldji Oghlou Ohannès
  2. Den salige Khodianin Oghlou Kadir (Khadjir)
  3. Den salige Kouradji Oghlou Tzeroum (Zirou, Ziroun eller Zirun)
  4. Den salige Dimbalac Oghlou Wartavar
  5. Den salige Jeremias Oghlou Boghos (Salvator Lillis tjener)
  6. Den salige David Oghlou David
  7. Den salige Toros Oghlou David (bror av David)
av Webmaster publisert 03.02.2004, sist endret 20.04.2019 - 16:45