Den hellige Marcian av Ravenna (d. ~127)

Minnedag: 22. mai

Den hellige Marcian (Marcianus, Martianus; it: Marciano, Marziano) var den fjerde biskop av Ravenna, hvor han er kjent som San Mariano, etter den hellige Apollinaris, Aderitus og Eleuchadius. Han styrte bispedømmet fra rundt år 112 til rundt år 127. Han skal ha blitt martyrdrept og gravlagt i Tortona. Et dokument fra 900-tallet sier at den hellige Marcian av Tortona ikke har eksistert, men er identisk med Marcian av Ravenna.

Marcians minnedag er 22. mai. Han ble etterfulgt av den hellige Calocerus som biskop av Ravenna.

av Webmaster publisert 06.08.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54