De hellige Silvanus, Lukas og Mucius ( -312)

Minnedag: 6. februar

De hellige Silvanus, Lukas og Mucius led martyrdøden under Maximian etter lan gids fengsling. Silvanus var biskop av Emesa i Fønikia, Lukas var hans diakon, og Mucius lektor. Det Romerske Martyrologium identifiserer denne Silvanus med den hellige Tyrannios følgesvenn.

av Webmaster publisert 05.02.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:54