De hellige Saturnin, Castulus, Magnus og Lucius av Passae (d. 273)

Minnedag: 15. februar

De hellige Saturnin (lat: Saturninus; it: Saturnino), Castulus (it: Castulo), Magnus (it: Magno) og Lucius (it: Lucio) var disipler av den hellige biskop Valentin av Terni i regionen Umbria i Midt-Italia. De led martyrdøden i 273 og ble gravlagt i Passae (Rocca San Zenone). Deres minnedag er 15. februar.

av Webmaster publisert 09.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54