De hellige Felix og Spinella av Roma og syv brødre

Minnedag: 27. juni

De hellige Felix og Spinella led martyrdøden i Roma på et ukjent tidspunkt sammen med syv kjødelige brødre (germani fratres). Noen føyer også til de hellige Crispus (Crispinus) og Crispinian, men med urette, sier bollandistene, som regner dem som identiske med de to som sammen med den hellige jomfru Benedikta gjenfant legemene til de hellige Johannes og Paulus og deretter ble halshogd i 362 under keiser Julian den frafalne (Apostaten) (361-63) og feires samme dag, nemlig 27. juni.

Når andre regner disse syv brødre for å være De syv sovere (septem dormientes), overser de at disse endte sitt liv i Efesos og ikke i Roma. Andre mener at det kan dreie seg om de syv sønnene til den hellige Symforosa, eller utgir Felix og Spinella for å være deres foreldre.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 03.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:03