Den salige Secundus Pollo (1908-1941)

Minnedag: 26. desember

Den salige Secundus Pollo (1908-1941)

Den salige Secundus Pollo (it: Secondo) ble født den 2. januar 1908 i den lille byen Caresanablot rundt fire kilometer fra Vercelli i Italia. Som gutt viste han en spesiell kjærlighet til Alterets hellige Sakrament og en øm hengivenhet til Vår Frue. Han ble sendt til gutteseminaret i Montecrivello, hvor han hadde stor åndelig fremgang og ble betraktet som en mønsterseminarist.

Deretter ble han send til det pavelige lombardiske seminaret i Roma for sine filosofiske og teologiske studier. Etter prestevielsen underviste han på gutteseminaret i Montecrivello, samtidig som han tjenestegjorde i en rekke menigheter i erkebispedømmet: Cigliano, Borgo D'Ale, Saluggia og Livorno Ferraris, men også utenfor. Han hadde en spesiell glede av å gi katekeseundervisning. Han oppsøkte mennesker der de var å finne, og en gang brukte han en stall som klasseværelse. Da han fikk sin egen menighet, utbrøt han gledesstrålende: «Jeg er blitt sogneprest!»

Senere ble han utnevnt til å undervise i filosofi og teologi på presteseminaret, og han ble også åndelig veileder. Han fikk snart ry som predikant og skriftefar med en eksepsjonell åndelig innsikt. I september 1936 ble han utnevnt til erkebispedømmets kapellan for ungdommen i Katolsk Aksjon, og han tjente også som fengselsprest. Fra slutten av 1940 til tidlig i 1941 administrerte han en menighet i Larizzate.

Dette var under Andre verdenskrig, og tidlig i 1941 ble han innkalt som militærkapellan. Han ble tilknyttet 3. bataljon Val Chisone i Alpejegerregimentet og sendt til Montenegro. Til tross for sin manglende fysiske styrke tjente han på en utmerket måte og ble beundret både av offiserer og menige. Den 26. desember 1941 ble han dødelig såret i Cervice mens han assisterte en soldat på slagmarken. Selv om han hadde store smerter, sa han: «Se etter de andre, de har det verre enn jeg». Noen hørte ham hviske: «Jeg skal til Gud, som er så god» da han bøyde hodet og døde. Han er gravlagt i katedralen i Vercelli.

Den 18. desember 1997 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 21. april 1998 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 23. mai 1998 i Vercelli. Hans minnedag er dødsdagen 26. desember, men 4. januar nevnes også.

av Webmaster publisert 03.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:54