Den hellige Sozon av Pompeiopolis ( -~304)

Minnedag: 7. september

Den hellige Sozon var i følge greske legender en ung gjeter fra Kilikia (eller kanskje Lykaonia) som opprinnelig het Tarasius (eller Pharasius). Til tross for de farene de kristne var utsatt for på begynnelsen av 300-tallet, lot han seg døpe, og han forandret da sitt navn til Sozon. Da han en dag sov ute på markene, hadde han en drøm hvor Jesus ba ham om å legge til side de våpnene han benyttet for å beskytte sine sauer og bare beholde hyrdestaven og å gjøre seg klar til å dø for sin tro.

Sozon syntes å ha visst nøyaktig hva han skulle gjøre. Den viktigste byen i området het Pompeiopolis, og der var det et hedensk tempel med et stort gudebilde av gull. Sozon marsjerte inn i tempelet og med hyrdestaven rev han ned gudebildet. Deretter brakk han av en av armene på gullstatuen, brakk den i stykker og delte bitene ut blant de fattige.

Det så ut til at han kunne slippe ustraffet fra det, men så ble noen andre kristne arrestert og beskyldt for å ha ødelagt gudebildet. Sozon kunne ikke tillate at de ble straffet for noe han hadde gjort, så han tilsto din forbrytelse. Etter et langt forhør sa dommeren at han skulle slippe fri hvis han tilba guden, men Sozon spottet bare selve ideen å tilbe en gud som kunne ødelegges av en hyrdestav. Med nagler drevet gjennom sålene på skoene ble han tvunget til å gå til amfiteatret. Dommeren ønsket å slippe sin modige fange fri og ba ham om å spille en melodi på fløyten sin for folkemengden. Men Sozon nektet og sa at han en gang hadde spilt for sauer, men at han nå bare ville spille for Gud.

Da ble han brent til døde. Det skjedde i Pompeiopolis ca 304. Senere om kvelden kom lokale kristne for å samle og gravlegge hans forkullede rester. Hans minnedag er 7. september og hans navn står i Martyrologium Romanum, etter at han ble satt inn der av den lærde oratorianeren og kirkehistorikeren, den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), på 1500-tallet. Sozons angivelige akter er bevart i to greske tekster, den andre av dem er en omarbeiding av den hellige Simeon Metafrastes. Legenden ser ut til å knytte Sozon til en kilde som ble betraktet som undergjørende. I kunsten er hans attributt et par sko med spiker gjennom.

av Webmaster publisert 10.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:54