Den hellige Stefan av Reggio (1.årh.)

Minnedag: 5. juli

Den hellige Stefan skal ha blitt viet av selveste apostelen Paulus til første biskop av Reggio (på Italias "tåspiss"). Han skal også ha lidd martyrdøden under keiser Nero. Men historien er noe uviss, og lar seg vanskelig spore lenger tilbake enn 1600-tallet. Minnedag 5. juli.

av Webmaster publisert 18.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54