Den salige Servatius Scharff (1603-1670)

Minnedag: 13. juni

Den salige Servatius Scharff ble født den 13. juni 1603 i Augsburg i Bayern i Sør-Tyskland. Som tyveårig sluttet han seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Steingaden i distriktet Weilheim-Schongau i Bayern.

Servatius var en prest full av dyder, et forbilde i fromhet, renhet og ydmykhet. Han hadde også en spesielt stor andakt til Jomfru Maria. Da svenskene trengte inn i Bayern under Trettiårskrigen (1618-48), bestrebet Servatius seg på å bevare sin hjord innenfor Den katolske kirke. Han hadde slike talegaver at folk fulgte ham fra sted til sted for å høre hans prekener. Med alle krefter bevarte han sin renhet og holdt sitt sinn under kontroll. Nedtrykt av sykdommer forente han sin vilje fullstendig med den guddommelige.

Denne fromme presten døde den 13. juni 1670. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 13. juli.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54