Den salige Stefan Agazzari (1354-1433)

Minnedag: 29. oktober

Den salige Stefan Agazzari (it: Stefano) ble født i 1354 i Siena i Toscana i Italia. Som fjortenåring trådte han inn hos augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA) i deres kloster Den hellige Frelser i Lecceto. Det var der han begynte sitt lange liv som reformator. Han var fra Siena og kjente den hellige kirkelæreren Katarina av Siena (1347-80), og han fikk inspirasjon til sitt eget arbeid fra henne.

Stefan ønsket å leve et mer kontemplativt liv og fikk tillatelse til å gjøre kommuniteten om til regelbundne kanniker fra pave Gregor XII (1406-15) gjennom den pavelige bullen Excitat nostrae mentis av 9. april 1408. Men han klarte ikke å overbevise flertallet av brødrene om klokskapen i det å bli regelbundne kanniker. Etter flere års kamp ble det klart at reformen ikke ville lykkes.

Derfor søkte Stefan om å få tillatelse til å grunnlegge en ny kommunitet, og pave Gregor XII ga sin tillatelse i bullen Fragrantia Sacrae Religionis. Sammen med en gruppe brødre som inkluderte de salige Frans Nanni, Filip Agazzari, Stefan Cioni, Johannes Salimbeni og Regolino, forlot Stefan til slutt Lecceto for å grunnlegge et nytt kloster for augustinske regelbundne kanniker i Fabriano.

Senere flyttet den unge kommuniteten til eremittklosteret Sant'Ambrogio nær Gubbio i Umbria. De trådte i 1413 inn hos den nye reformkongregasjonen «Regelbundne kanniker av Den helligste Frelser». Stefan var på mange måter den åndelige far for denne store kongregasjonen. Han arbeidet hardt for å bygge opp kommuniteten. Han døde den 29. oktober 1433. Hans minnedag er dødsdagen 29. oktober.

av Webmaster publisert 06.07.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54