"Nesten-paven" Stefan (II) ( - 752)

Minnedag: 6. januar

Født på 600-tallet i Roma. Valgt til pave 22. eller 23. mars 752. Død 25. eller 26. mars 752 i Roma. Ikke bispeviet.

Bakgrunn

Stefan (It: Stefano) (II) var i følge LP romer, men vi vet ingenting om hans tidligere liv. Han var nå en eldre presbyter i Roma.

Valg

Etter at Zacharias døde den 15. mars 752, ble Stefan få dager senere enstemmig valgt til ny pave av presteskap og folk i Roma. Han ble behørig installert i Lateranpalasset, og satt der og arbeidet da han tre dager senere fikk et slag og døde den fjerde dag.

På denne tiden ble pavenes pontifikat regnet fra den dagen de ble konsekrert, ikke fra valgdagen. Dette gjaldt frem til Gregor VII. Senere har en paves pontifikat blitt regnet fra den dagen han ble valgt.

Da Stefan (II) aldri ble bispeviet, ble han derfor ikke regnet som pave av LP eller noe annet dokument fra middelalderen. Pavelisten er jo en liste over biskoper av Roma.

Ettermæle

På 1500-tallet begynte det å bli vanlig i katolske kretser å regne ham som pave, med den begrunnelse at et gyldig valg er alt som er nødvendig for at en mann blir pave. Annuario Pontificio hadde ham med som "Stefan II" i sine offisielle lister til 1960, men utgaver etter 1961 har strøket hans navn og de etterfølgende Stefan-pavene to numre; et riktig, og et (i parentes) hvor "nestenpaven" Stefan (II) er tatt med. Det gjelder for eksempel neste pave, Stefan II (III). Det er denne praksisen vi følger.

For å gjøre forvirringen komplett, kan man i noen lister finne den motsatte praksis; at det "riktige" nummeret står i parentes!

I våre dager er det også mange som mener at han må regnes med blant de legitime pavene. Tre ting taler for:

  • Han ble gyldig valgt
  • Han aksepterte valget
  • Han styrte faktisk Kirken da han døde

Faktisk finnes hans bilde i de berømte medaljongene med pavebilder som finnes i basilikaen S. Paolo fuori le Mura.

Men, som ellers i denne fremstillingen av pavedømmets historie, holder vi oss til Vatikanets offisielle lister. Roma locuta, causa finita est.

av Webmaster publisert 13.02.1998, sist endret 28.12.2015 - 12:05