Den salige Stefan Kielman (1622-1678)

Minnedag: 12. juni

Den salige Stefan Kielman (Stephan) ble født i 1622 i det nåværende Tsjekkia. Han sluttet seg i 1641 til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Strahov i utkanten av Praha i Bøhmen.

Han ble presteviet i 1647, og hele sitt liv var han et forbilde på fromhet og troskap mot regelen. Etter sin oppgave som prior i sitt kloster ble han i 1670 utnevnt til prost for søstrene i klosteret Doksany (ty: Doxan). Han ledet søstrene med myk besluttsomhet på den rette vei og oppmuntret dem til å forbli trofaste mot ordenens ånd.

Han døde i 1678 etter åtte års fruktbart virke som prost. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 12. juni.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54