Den hellige Stefan av Vladimir (d. 1094)

Minnedag: 27. april

Den hellige Stefan (ru: Стефан) ble født en gang på 1000-tallet og ble munk i Huleklosteret i Kiev (i dag Kyjiv i Ukraina) under den hellige hegumen (abbed) Theodosios Petsjerskij (ca 1002-74). Theodosios ga ham noen ganger i oppdrag å formane brødrene med oppbyggelige ord, og han ble domesticus med ansvaret for koret. Før Theodosios' død ba munkene ham om å utnevne Stefan til sin etterfølger som hegumen, og Theodosios gikk med på dette og overga ledelsen av sitt kloster til Stefan før han døde i 1074.

I de fire årene Stefan var superior, bygde han fundamentene for en rommelig kirke til ære for Guds Mors dormisjon (innsovning), som var påbegynt under Theodosios. Brødrenes celler ble flyttet nær den nye kirken. Fremst ved plassen var det flere celler for munker som hadde i oppdrag å gravlegge de døde. De feiret den hellige liturgi hver dag og minnet også de døde. Men interne krangler underminerte kommuniteten, og i 1078 ble Stefan fjernet fra sitt embete og drevet bort fra klosteret gjennom en ond munks intriger. Han gjennomgikk dette med ydmykhet og uten bitterhet, og han fortsatte å be for dem som hadde vendt seg mot ham.

Stefan fikk høre at bygningseksperter hadde kommet fra Hellas med et ikon av Guds Mor, og de fortalte ham om hvordan Himmeldronningen hadde vist seg i forstaden Blachernæ (Blakhernai) til Konstantinopel. På grunn av dette bygde Stefan en kirke i Klovo for Guds Mor til minne om «Plasseringen av Guds Mors kappe», en ortodoks fest til minne om plasseringen av Guds Mors kappe i den vakre kirken St. Maria av Blachernæ (gr: Theotókos tón Blakhernón, Θεοτòκος τών Βλαχερνών) i Blachernæ i 458. Ved denne kirken grunnla han et kloster etter mønster av Huleklosteret i Kiev som takk for Guds Mors omsorg for dette klosteret.

I 1091 ble Stefan utnevnt til biskop av Vladimir i Volhynia (ru: Volyn) (i dag i det nordvestlige Ukraina), og han deltok samme år i overføringen av Theodosios' relikvier fra graven i hulen han selv hadde gravd ut, til klosteret, en translasjon som minnes den 14. august. Stefan arbeidet også for å omvende innbyggerne i Volhynia til kristendommen.

Stefan døde den 27. april 1094, i den sjette timen om natten. Hans minnedag er dødsdagen 27. april. Hans bevarte relikvier finnes i Dormisjonskatedralen i Vladimir.

av Webmaster publisert 26.01.2010, sist endret 26.04.2019 - 20:46