Den salige Stefan Horrichem (d. 1686)

Minnedag: 12. august

Den salige Stefan Horrichem (Stephan) ble født på begynnelsen av 1600-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Steinfeld i Eifel ved Köln.

Stefan tok bachelorgraden i teologi og var fra 1635 til 1637 rektor ved premonstratensernes kollegium i Köln. Deretter ble han i 1639 sendt som prior til det lille klosteret Reichenstein i Kalterherberg i Monschau i Eifel. Dette embetet hadde han i 47 år til sin død. Da han ankom, fant han klosteret i en dårlig forfatning, men han klarte å få i stand et blomstrende ordensliv der.

Dette var under Trettiårskrigen (1618-48) og svenske tropper hjemsøkte regionen rundt Jülich og ville omvende befolkningen til protestantismen. Stefan dro fra sted til sted forkledd som bonde for å styrke dem som ikke hadde falt fra, bistå de trengende og hindre at soldatene forvirret sjelene.

Stefan døde en hellig død den 12. august 1686. Han ble husket som en apostel i dette området for sitt modige forsvar for den katolske tro. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 12. august.

Klosteret Reichenstein ble plyndret og sekularisert i 1802 under Napoleon. Bygningene ble restaurert av en privat eier, som nylig har solgt klosteret til munker fra Bellaigue, som tilhører det tradisjonalistiske brorskapet SSPX.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54