Den salige Santuccia Terrebotti ( -1305)

Minnedag: 21. mars

Den salige Santuccia Terrebotti ble født i Gubbia, i Unbria i Italia. Hun giftet seg og fødte en datter som døde i ung alder. Hun og ektemannen ble enige om å skille lag, og gå i kloster, hver på sin kant. Slik ble Santuccia benediktinerinne i Gubbio, og ble etterhvert valgt til abbedisse der. Under hennes ledelse flyttet kommuniteten til Santa Maria in Via Lata, ved Via Iulia i Roma. Der etablerte hun en strengere observans av benediktinerregelen. Hun døde i 1305.

Søstrene blir vanligvis kalt Marias tjenerinner, eller Le Santuccie.

av Webmaster publisert 11.03.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:54