Den hellige Serapion av Thmuis ( -~370)

Minnedag: 21. mars

Den hellige Serapion, ofte kalt Serapion Scholasticus, var en egyptisk munk som ble vigslet til biskop av Thmuis i Nedre Egypt (Nildeltaet) ca 339. Han spilte en stor rolle i samtidens kirkelige affærer og utmerket seg ved sin faste motstand mot arianismen. Tidlig i livet var han en disippel av den hellige Antonius, og han var en venn og tilhenger av den hellige Athanasius. Han var forfatter av mange verk, men hans skrifter er gått tapt. Men det Sakramentarium, «Euchologion», som han redigerte, ble gjenfunnet og publisert i 1899. Det er bønner primært ment for en biskops bruk, og er verdifullt for kunnskapen om tidlig offentlig gudstjeneste i Egypt.

Han døde ca år 370 (eller ca 365). Hans minnedag er 21. mars.

av Webmaster publisert 31.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54