Sveriges skytshelgener

Minnedag: 24. september

I Sverige ble det fra 1400-tallet den 24. september feiret festen «Alla Sveriges Skyddshelgon». I noen bispedømmer ble festen feiret den 24. juli. På synoden i Arboga i 1417 ble det bestemt at i «Octaua visitacionis beate Marie», søndag etter denne Maria-festen (Marias gjesting hos Elisabeth), skulle «Sveriges Skyddspatroners fest» feires. Dette ble etterlevd nord for Mälaren, men aldri i Linköping eller Skara bispedømmer.

I dag minnes på denne dagen alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

Selv om den hellige Birgitta er den eneste svenske helgen som er godkjent av Vatikanet, finnes det minst femti andre personer som i løpet av historiens gang har vært kalt hellige og blitt æret som helgener i Sverige. Mange av disse helgenene kan beskrives som rene bygdehelgener. For å bli offisielt anerkjent som helgen, må man nemlig ikke bare ha utført store åndelige ting – man må også ha spesielt gode kirkelige og politiske kontakter. Skjønt iblant er det tilstrekkelig å være født i riktig familie.

Her er en alfabetisk liste over de svenske helgenene vi så langt har biografier om, samt deres minnedager. De som ikke har egne minnedager, minnes sammen den 24. september.

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 25.03.2019 - 17:21