Den hellige Sadwen av Wales (500-t)

Minnedag: 29. november

Kirken i Llansadwrn på Anglesey

Den hellige Sadwen (Sadurn) eller Sadwrn Farchog (ridderen) ble født rundt 485 i Bretagne. Han var sønn av den lite kjente bretonske prinsen Bicanus Farchog av Llydaw og bror av den hellige Illtud (Illtyd). Noen kilder sier at han var nevø av Emyr Llydaw, mens hans mor ifølge andre beretninger synes å ha vært Rieingulid, datter av Amlawdd Wledig, konge av Britannia, og ikke en søster av Emyr Llydaw. I likhet med sin bror Illtud ble Sadwen trolig sendt på skole til sin grandonkel, den hellige Garmon, senere biskop av Manaw, i sitt hjemlige Bretagne. Som ung mann fulgte han i sin fars fotspor og ble soldat, derav tilnavnet «ridderen».

Han giftet seg med sin slektning, den hellige Canna, datter av Tewdwr ab Emyr Llydaw, og med henne fikk han den hellige sønnen Crallo. Etter å ha trukket seg tilbake fra det militære ble han en disippel av den hellige Cadfan. Han tok med seg familien og fulgte Cadfan over til det sørlige Wales, hvor hans bror bodde.

Han grunnla kirken i Llansadwrn i Carmarthenshire, som er viet til ham. Han kan ha forlatt sin unge hustru for å bli eremitt på øya Anglesey i Nord-Wales, hvor han døde. Ved hans død giftet Canna seg med Alltu Redegog, og med han fikk hun den hellige sønnen Elian Geimiad.

Kirken i Llansadwrn på Anglesey står på stedet for hans lille celle og også hans grav. Da man gjorde klar en grav der i 1742, fant man hans gravstein, som bar den nå fragmentariske inskripsjonen HIC BEAT (…) SATVRNINVS SE (…) ACIT. ET SVA SA (…) CONIVX. PA (…)

Sir J. Rhys foreslår i Origin of the Welsh Englyn (1905) at inskripsjonen må ha vært: Hic beatus vir Saturninus sepsimet iacit. Et sua sancta coniux. Paterna cui sit terra levis. Denne steinen fra 600-tallet er nå murt inn i veggen inne i kirken. Navnet er imidlertid hogd feil, for Saturninus kan bare bety Sadyrnin på walisisk, mens Sadwrn på latin er Saturnus.

Hans minnedag er 29. november, noe som nok skyldes at Sadwen noen ganger kalles Saturnin og blir derfor ofte blandet sammen med den hellige Saturnin av Toulouse, som har minnedag samme dag. Han må heller ikke blandes sammen med den hellige Sadwrn av Henllan, som bare er kjent fra den hellige Winifreds biografi. Sadwen fremstilles på en grav i kirken i Beaumaris som en ridder med skjegg i rustning som holder en pilegrimstav og hever sin hånd til velsignelse.

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54