De hellige Tro, Håp og Kjærlighet (Fides, Spes et Caritas) ( -~125)

Minnedag: 1. august

Heinrich Maria von Hess: Fides, Spes und Caritas (1819)

De hellige jomfruene Tro, Håp og Kjærlighet (lat: Fides, Spes og Caritas; gresk: Pistis, Elpis og Agape) var i følge legenden tre unge jenter, henholdsvis tolv, ti og ni år gamle. Sammen med sin mor, den hellige Visdom (gr: Sofia; lat: Sapientia), skal de ha lidd martyrdøden i Roma rundt 125 under keiser Hadrian (117-38).

Først ble Fides pisket og deretter ble det helt kokende tjære over henne, og da hun var like uskadd, ble hun halshogd. Hennes to yngre søstre ble lagt i en ovn, men også de kom uskadd fra behandlingen og ble derfor halshogd. De ble gravlagt ved Via Aurelia. Sofia døde tre dager senere mens hun ba ved døtrenes grav.

Historien er høyst sannsynlig en oppdiktet myte, og som navnet sier, er Sofia personifiseringen av begrepet visdom. Hennes navn finnes både i Callistus-katakomben på Via Appia og under kirken San Pancrazio på Via Aurelia, i den siste i forbindelse med hennes tre døtre, som ikke er navngitt. Men den store ære moren ble til del førte også til at døtrene fikk navn, nemlig etter de tre kristelige dyder forbundet med Visdommen: Tro, Håp og Kjærlighet.

Deres grav under kirken som senere ble bygd for St. Pancratius var lenge et valfartsmål for pilegrimer, noe som bevises av ulike uomtvistelige dokumenter fra 600-tallet, som et Itinerarium (en guide til de hellige steder i Roma som var samlet for pilegrimers bruk) som fortsatt er bevart i Salzburg, en liste bevart i katedralarkivene i Monza og de oljene som ble samlet fra martyrgravene og sendt til dronning Theodelinda på den hellige pave Gregor I den Stores tid (590-604) etc.

De tre jomfrumartyrene ble æret både i øst og i vest. Deres minnedag er 1. august, mens de i øst feires den 17. september. Deres navn står i Martyrologium Romanum. De fremstilles oftest sammen med moren Sofia, men i Agnes-kapellet i Kölnerdomen er de tre avbildet alene uten moren på en freske fra 1300-tallet. På engelsk heter de Faith, Hope and Charity; på tysk Glaube, Hoffnung und Liebe; på fransk Foi, Espérance et Charité; på italiensk Fede, Speranza e Carità; på slavisk Véra, Nadedja og Lioubova.

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 26.01.2020 - 18:57