Den salige Thomas Abel (~1497-1540)

Minnedag: 30. juli

Den salige Thomas Abel var dronning Catherines kapellan og engasjerte seg så sterkt til fordel for hennes ekteskaps gyldighet at kong Henry VIII sperret ham inne i the Tower og lot ham bli der uten lov og dom i seks år. Senere ble han anklaget for ikke å anerkjenne kongens «supremacy», og ble «hanged, drawn and quartered» på Smithfield.

Den salige Thomas var utdannet i Oxford, og det synes som om han underviste dronningen i moderne språk og i musikk. Han foretok en reise til Spania på hennes vegne, og mottok som takk sognebeneficium for Bradwell i Sussex. Han offentliggjorde (antagelig i mai 1532) et verk til forsvar av dronningens ekteskap, med tittelen "Invicta Veritas, an answer to the determination of the most famous Universities, that by no manner of law it may be lawful for King Henry to be divorced from the Queen's grace, his lawful and very wife". Dette var den umiddelbare årsak til at han i 1532 ble kastet i fengsel i Beauchamp Tower. Etter et år i frihet derpå, ble han fengslet på nytt i desember 1533. Denne gangen lød anklagen at han skulle ha spredt profetiene til "jomfruen av Kent", og oppmuntret dronningen til "hårdnakket å holde fast på" sin oppfatning om sitt ekteskaps gyldighet og motstand mot skilsmisse og separasjon, og til å holde fast ved tittelen dronning. Han ble holdt fengslet frem til sin henrettelse.

Saligkåret av pave Leo XIII som en av 44 engelske martyrer den 29. desember 1888. Minnedag 30. juli.

av Webmaster publisert 28.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54