Den salige Thomas Alfield ( -1585)

Minnedag: 6. juli

Den salige Thomas Alfield konverterte til den katolske tro og ble presteviet i Reims. I England ble han fengslet, og gikk tilbake til protestantismen. Men senere forsonet han seg med Kirken igjen, og ble til slutt arrestert fordi han delte ut bøker til forsvar for den katolske tro. Ha ble hengt på Tyburn. Saligkåret 1929. Minnedag 6. juli.

av Webmaster publisert 06.10.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54