Den salige Thomas Hélye av Biville (~1187-1257)

Minnedag: 19. oktober

Den salige Thomas Hélye ble født rundt 1187 i Biville ved Cherbourg i Normandie i Frankrike. Hans foreldre virker å ha vært mennesker av lokal betydning, og han fikk en god utdannelse. Som ung mann levde han et asketisk liv i foreldrenes hus, og deler av tiden tok han på seg å undervise de fattige barna på stedet i katekismen, som en slags blanding av en landsbylærer og kateket.

Da folket i Cherbourg hørte hvor suksessrik han var i disse oppgavene, inviterte de ham til å gjøre det samme i deres by. Igjen hadde han stor suksess, men han ble syk og måtte vende hjem. Hans liv i foreldrenes hjem var mer lik en munk enn en legmann. Han ble viet til diakon av biskopen av Coutances og reiste som pilegrim både til Roma og Santiago de Compostela før han dro til Paris for å fullføre studiene og bli viet til prest.

Han var spesielt dyktig som predikant og var også en omsorgsfull hyrde, og det ble sagt at han tilbrakte store deler av natten i bønn for å ha mer tid om dagen til sine plikter som prest. Da han fikk ansvaret for et sogn, utnevnte han en hjelpeprest i sitt sted og fortsatte med det han gjorde best: å preke, undervise i katekismen, besøke de syke og arbeide for omvendelsen av syndere over alt hvor det syntes å trenges. I hjertet var han misjonær og ville ikke bli knyttet for mye til et sted. Han tilbrakte noen år som en slags misjonær i Normandie, og senere skal han ha blitt utnevnt til kongens almisseutdeler. Bollandistene uttrykker imidlertid betydelig tvil om denne tradisjonen.

I 1257 ble han syk på slottet Vauville i La Manche, og der døde han den 19. oktober. Det første miraklet som skjedde etter hans død, var helbredelsen av den visne hånden til hans vertinne. Rundt Biville ble han kjent som «undergjøreren». Under den franske revolusjon ble hans relikvier gjemt bort da hans skrin ble truet med ødeleggelse. Sognepresten ble arrestert og fengslet for å skjule denne «forbrytelsen» og for ikke å oppgi navnene på dem som var involvert. Etter revolusjonen kom hans relikvier igjen på plass i kirken i Biville, hvor de fortsatt befinner seg.

Thomas ble saligkåret den 14. juli 1859 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 19. oktober.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54