Den hellige Theofrid av Corbie ( -~690)

Minnedag: 26. januar

Den hellige Theofrid var benediktiner (Ordo Sancti Benedicti - OSB) og hadde fått sin opplæring i klosteret i Luxeuil i bispedømmet Besançon i Gallia. Han ble i 622 abbed i klosteret i Corbie i bispedømmet Amiens. I følge aktene til kong Theoderik (Thierry) III (670-91) var han deretter biskop av Albi, men historien forteller ingenting om lengden på hans episkopat eller hans handlinger som biskop. Han døde ca 690 og hans minnedag er 26. januar, men 9. oktober nevnes også.

av Webmaster publisert 18.04.2002, sist endret 28.11.2015 - 02:54