Den hellige Theodor av Egypt (300-t)

Minnedag: 7. januar

Den hellige Theodor var en munk i Egypt på 300-tallet, disippel av den hellige Ammon. Hans minnedag er 7. januar.

av Webmaster publisert 10.08.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54