Den salige Teoderik av Lidlum (d. 1369)

Minnedag: 24. januar

Den salige Teoderik (Theoderik, Theodoric, Theoderich, Theodorich; lat: Theodericus; fr: Thierry; ty: Dietrich) ble født på begynnelsen av 1300-tallet i Nederlandene. Han kom fra en fornem slekt og studerte jus i Paris. Men han ble tiltrukket av livsidealet til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han søkte opptak som kannik i deres kloster Lidlum i Friesland. I dag er dette den lille landsbyen Klooster-Lidlum i Franekeradeel i provinsen Friesland (bispedømmet Utrecht) med 47 innbyggere (2005).

Abbeden i Lidlum var den salige Elko (d. 1332). Teoderik var en kulturell mann med gode vaner, og han ble utnevnt til novisemester. Han ga de unge medbrødrene kvalitet og disiplin, og samtidig underviste han dem i alle forskjellige vitenskaper og i litteratur. Han var også sogneprest i et sogn i seksten år før han i 1352 ble valgt til abbed i Lidlum. Dette embetet hadde han i sytten år til sin død. Også i dette embetet forble han tro i sin fromhet og kvalitet, slik at han var elsket av alle.

Teoderik døde i 1369. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 24. januar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54