Den salige Teoderik av Rommersdorf (d. 1145)

Minnedag: 16. desember

Den salige Teoderik (Theoderik, Theodoric, Theoderich, Theodorich; lat: Theodericus; fr: Thierry; ty: Dietrich) ble født på slutten av 1000-tallet i Nederlandene. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Floreffe nær Namur i Vallonia i dagens Belgia. Som noen av de første premonstratensiske abbediene var Saint-Martin i Laon, Cuissy og Floreffe blant ordenens Primarii inter pares, eller seniorhus.

Teoderik ble utnevnt til den første abbeden av klosteret Rommersdorf ved Engers am Rhein i Tyskland. Dette klosteret var grunnlagt i 1114, først for benediktinere, men de vendte snart tilbake til sitt kloster i Schaffhausen. Men biskop Alberon av Trier ville befolke det tomme klosteret på nytt, derfor ba han via prost Bernward av Marienroth i Kondertal ved Waldesch de ansvarlige i Floreffe om de ikke ville sende noen ordensmenn til Floreffe.

Teoderik kom dit i 1135 med en gruppe medbrødre. Han restaurerte de forfalne klosterbygningene og innførte ånden og liturgien fra ordenens moderhus Prémontré. I sitt hjerte var Teoderik en vandrerpredikant, så han ba sine medbrødre om å befri ham fra abbedverdigheten. Dermed ble han apostolisk predikant i 1145.

Men han døde allerede den 16. desember 1145. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 16. desember.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54