Den hellige Thomas Garnet (~1575 - 1608)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Thomas Garnet ble født ca 1575 i Southwark i London og fikk sin utdannelse på latinskolen i Horsham. Hans far Richard ble fengslet for sin katolske tro, og hans onkel var den berømte jesuitten Henry Garnet, som var fremtredende i å organisere og utvikle det engelske katolske presteskapet og som døde på skafottet i 16106 for påstått medvirkning i Kruttkomplottet.

Thomas ble pasje for Lord William Howard og begynte som 16- eller 17-åring på det nylig grunnlagte jesuittkollegiet i Saint-Omer. Deretter flyttet han til Det engelske Kollegiet i Valladolid i Spania i 1596, hvor han ble presteviet i 1599. Etter en kort periode hvor han arbeidet som prest i England, ble han jesuitt i 1604. Etter oppdagelsen av Kruttkomplottet ble han arrestert og fengslet og grundig avhørt om sin egen og onkelens antatte innblanding. Da han beviste sin uskyld, ble han forvist til Flandern sammen med 46 andre prester i 1606.

Etter sitt novisiat i Leuven (Louvain) i Belgia vendte han tilbake ulovlig i 1607. Få uker senere ble han igjen arrestert etter å ha blitt forrådt av en frafallen prest og igjen fengslet, denne gangen i Gatehouse og i Newgate. han ble stilt for retten i Old Bailey, dømt til døden for å være prest som var ordinert utenlands og hadde returnert til England. og han ble henrettet i Tyburn den 23. juni 1608 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered». Han er protomartyr for St. Omer Kollegium, som nå er i Stonyhurst i Lancashire.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Tidligere ble han minnet på dødsdagen 23. juni.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54