Den salige Thomas Reynolds (eller Green) ( -1642)

Minnedag: 21. januar

Den salige Thomas Reynolds (også kjent som Thomas Green) var en sekularprest i den engelske misjon i nesten femti år. Over 80 år gammel ble han «hanged, drawn and quartered» på grunn av sitt prestedømme på Tyburn. Saligkåret 1929. Minnedag 21. januar.

av Webmaster publisert 07.10.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:54