Den hellige Theogenes av Cyzicus og to ledsagere (d. 320)

Minnedag: 3. januar

De hellige Cyrinus og Primus

Den hellige Theogenes (Diogenes, Theagenes) var en soldat i den keiserlige hær som led martyrdøden i 320 i Cyzicus (gr: Kyzikos, Κυζικος) ved Dardanellene (Hellesponten) i Mysia i Anatolia sammen med sine to kolleger Cyrinus og Primus. Bakgrunnen for deres henrettelse var at de nektet å tjene i den keiserlige hæren under keiser Konstantins medkeiser Licinius (308-24). Grunnen til dette er ikke kjent. At de ikke manglet mot, viser deres martyrdød.

Etter førti dagers brutalt fangenskap, hvor det var meningen at de skulle dø av sult, men ble berget på mirakuløst vis og styrket av visjoner av Kristus og engler, ble de til slutt kastet i havet. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 3. januar.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 18. juli 2012

av Per Einar Odden publisert 18.07.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:06