Den hellige Theodula av Anazarbus og tre ledsagere (d. ~303)

Minnedag: 5. februar

Den hellige Theodula led martyrdøden rundt 303 i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305; d. 311) i Anazarbus i Kilikia, nå Çukurova i Anatolia i Tyrkia. Sammen med henne led også de tre ledsagerne Boethus, Evagrius, Makarios og enda flere som vi ikke kjenner navnet på. Dette skjedde under prefekten Pelagius. Deres minnedag er 5. februar.

Theodula ble ført for prefektens dommersete fordi hun var kristen og bekjente offentlig den sanne Gud. Da lot sommeren henge opp etter håret i en sypress og lot hennes føtter stikke med glødende nagler. Da hun deretter ba om å få se et avgudsbilde, ble ønsket raskt imøtekommet, for dommeren trodde dette betydde frafall fra kristendommen. Men da hun ble ført for statuen, pustet hun på den slik at den falt og ble knust i småbiter. Da fulgte ny tortur, som hun og hennes ledsagere holdt ut med største standhaftighet, slik at flere hedninger omvendte seg, blant dem protokollførerne (commentarienses) Helladius (minnedag 24. januar) og Boethus. Sistnevnte ble halshogd, mens de andre ble brent på bålet.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 25.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04