Den hellige Theognides av Cyzicus og åtte ledsagere

Minnedag: 29. april

Den hellige Theognides (Theognis) led martyrdøden for sin tros skyld i Cyzicus (gr: Kyzikos, Κυζικος) ved Dardanellene (Hellesponten) i Mysia i Anatolia. Sammen med ham ble også åtte andre drept, nemlig de hellige Rufus, Antipater, Eutyches (Theostichus), Artemas, Magnus, Theodotus, Thaumasius og Filemon. Deres herkomst og avstamming er ukjent, og det er også tidspunktet for deres martyrium og alle andre opplysninger. De ble alle halshogd. Deres minnedag er 29. april.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. oktober 2014

av Per Einar Odden publisert 23.10.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05