Den hellige Therapon av Monzja (d. 1597)

Minnedag: 12. desember

Den hellige Therapon (Therapontes; ru: Ferapont; Ферапонт) ble født en gang på 1500-tallet i Russland. Han ble munk i Moskva før han flyttet over til klosteret Korsets Opphøyelse i byen Kostroma, hvor han mottok tonsuren.

De fromme munkene Hadrian og Pafnutios fra klosteret St. Paulus i Obnora søkte ensomheten og flyttet til elven Monzja, hvor de grunnla et kloster 25 verst fra Galitsj. Verst er en foreldet russisk lengdeenhet som er definert som 500 sazhen lang, det vil si at en verst er 3500 fot (1066,8 meter).

Therapon flyttet til dette Bebudelsesklosteret og ble munk der resten av sitt liv. Hver dag trakk han seg med abbedens velsignelse inn i en tykk skog for å be der. Om kvelden leste han og transkriberte kopier av åndelig nyttige bøker. I sitt liv etterlignet han den salige Basilios den Velsignede av Moskva (1468-1557), som han kalte sin venn selv om han personlig aldri traff ham.

Therapon ble abbed i Monzja, og ennå mens han levde, ble han velsignet med undergjørende evner. Før sin død den 12. desember 1597 forutsa han et år med hungersnød, som kom i 1601. Klosteret ved elven Monzja ble kalt Ferapontov eller Theraponov etter ham. Det ble stengt og omgjort til et sognekirke i 1764. Hans minnedag er dødsdagen 12. desember.

av Webmaster publisert 26.01.2010, sist endret 27.04.2019 - 13:04